Invitefriendpormotion

เงื่อนไข : ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นต้องลงทะเบียนเป็นนักเรียนแล้วเท่านั้น | ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนการรับคูปอง | จะมีผลต่อเมื่อเพื่อนที่ชวนมาลงทะเบียนสมัครเรียนแล้วเท่านั้น | ผู้สมัครใหม่ที่ถูกชวนมาต้องแจ้งชื่อนักเรียนที่เป็นผู้ชวนจึงจะได้รับสิทธิ์นี้เท่านั้น | คูปองนี้ใช้เป็นส่วนลดค่าเรียนเท่านั้น | ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ |
โปรโมชั่นสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 | สามารถใช้คูปองนี้กับทุกวิชาการเรียนของโรงเรียน | ไม่สามารถโอนสิทธ์คูปองนี้ให้ผู้อื่นได้