เกี่ยวกับเรา

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี เราจะปฏิวัติการเรียนดนตรีด้วยรูปแบบใหม่ คุณภาพครู การประเมินผล และการแสดง"

 

 โรงเรียนดนตรี เมโลดิอุส คือ "ศูนย์กลางความรู้ทางด้านดนตรี" ที่ครบวงจร เหมาะสำหรับ นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา 

ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงสามารถนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตได้   

 

เรา "มุ่งเน้น" ที่คุณภาพของการเรียนเป็นอันดับแรก โดยคณาจารย์ที่สอนในทุกภาควิชา

มีคุณวุฒิเฉพาะทางที่สอนโดยตรงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ รวมถึงสถานที่และอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมและมีคุณภาพต่อผู้เรียน   

 

"ภาควิชาดนตรีสากล" เปิดสอนวิชาต่างๆดังนี้ เปียโน,กีต้าร์,ไวโอลิน,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ขับร้อง,ฯลฯ 

ชั้นเรียนปฏิบัติเดี่ยว และชั้นกลุ่มสำหรับเด็กเล็ก 

   

"ภาควิชาเต้น Dance" ทุกประเภท เช่น Ballet,Jazzdance,HipHop,Street Jazz, Cover Dance, Basic Dance 

โดยคณาจารย์ที่จบหลักสูตรการสอนขั้นสูงและได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมายระดับโลก

  

 "ภาควิชาใหม่ คือ Electronic & Music Production" ในชื่อสถาบันว่า EarWorm Studio ซึ่งมุ่งเน้นดนตรีในปัจจุบันนี้ 

โดยเฉพาะ ซึ่งเปิดสอนในวิชาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น 

DJ Performance, Electronic Music Production , Song Writing , Music Composer